【IKEA中式早餐好唔掂 燒賣硬膠牛肉球冇牛味】伏務台

IKEA嘅餐廳一向被譽為窮L天堂,無論係情侶定一家大細都咁啱,貪佢夠平又好食!最受歡迎兼好口碑一定係蔬菜薯餅同瑞士肉丸啦,小編都成日捧場喎!不過IKEA嘅早餐大家又試過未呢?有網民就話估唔到係伏,好!呢日小編就去咗得佢一間有得賣早餐嘅荃灣IKEA,睇吓乜料先?

難得一向以西餐為主嘅IKEA竟然賣中式嘢,一於試吓有冇伏!

中式點心拼盤(HKD23)總共有4款點心,分別有冬菇淮山豬肉燒賣2粒、山竹牛肉、潮州粉果同糯米卷各一件,價錢都算合理嘅。小編首先夾咗中間嚿粉果嚟食,夾起嘅時候感覺佢個皮好軟熟,有啲難夾,咬落口竟然有少少驚喜。雖然未至於超好食,但味道同出面茶樓嗰啲有8成似,內餡亦算足料,粉果合格啦!

粉果OK,點知試埋燒賣同山竹牛肉就出事喇,一咬落粒燒賣度就覺得……有啲膠膠哋,雖然食到咬落「索索聲」嘅馬蹄粒,但感覺只係一嚿包住馬蹄嘅粉糰。至於牛肉球呢,咬落去好似一嚿染咗色嘅麵粉咁,仲竟然有啲啲彈性……不過完全冇牛肉味呀,小編表示唔知自己食緊咩!

最後一嚿試埋個糯米卷,包住糯米塊麵糰有少少嚡,小編仲以為係黐住咗塊包紙囉!其實係冇!糯米就……黐笠笠咁,中間啲花生冇味冇道,總之唔好味!

幾粒點心點會咁易填飽肥仔嘅心靈呢?小編追加咗一隻糯米雞(HKD16),不過結果係同糯米卷一樣,啲飯黐笠笠又一嚿嚿,同埋中間嘅餡太鹹,認真唔太掂。

 

小編伏氣:雖然都明廿幾蚊係唔可以要求有好高質嘅食物,不過既然IKEA平時嘅西餐係咁有口碑㗎嘛,小編勸大家最好都係避開佢啲中式嘢喇,留返個肚食多塊薯餅同肉丸好過!

 

中式點心拼盤
入伏點:荃灣IKEA

入伏價:HKD23

糯米雞
入伏點:荃灣IKEA
入伏價:HKD16

中伏by #肥仔文
美術by #mui mui
攝影by #肥仔文

《伏務台》星期一伏務大眾,歡迎各界報料。

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *