Tagged: 禮物

0

【聖誕十天倒數大激賞!】BOGOHK手機APP

Too Full For Food未來十日將會不斷放送優惠俾大家,同你地齊齊倒數聖誕(假期)嘅來臨!大家只要喺APP Store下載我地嘅搵食手機APP BOGO HK,並且於15/12-24/12呢10日每日簽到,每日即刻可以獲得2間餐廳各3款唔同優惠券!每一日嘅優惠內容都唔同㗎,有啲日子仲會送出超過6張優惠券添,計埋總值接近港幣17,000蚊!記得每一日都要登入BOGOHK簽到,任何一日嘅精彩優惠都唔好錯過呀! 大家只需要登入BOGO HK,然後按右下方的購物車圖案按鈕進入「訂閱」頁面,選擇聖誕倒數大激賞,點擊「購買」即兌換成功。 送出禮物: 15/12/2016 Pop Pop Rangers 與 梅光軒 16/12/2016 松坂庫 與 Farm Direct 17/12/2016 Banabana 與 Color ChaCha 18/12/2016 早安越南 與 I Know John 19/12/2016 武士拉麵...