Tagged: 霸王餐

0

【12大陸客食火鍋冇埋單 事件曝光先找數話「誤會」】食焦

食完成餐飯拍拍籮柚走人兼走埋數,事後先至話原來係一場誤會喎!係咪玩嘢先?呢件奇聞發生喺台北一間火鍋名店身上,12個大陸客包廂擦餐勁,飲飽食醉全部人都唔記得埋單喎,成餐火鍋計埋9229台幣,即係港銀2342.6,人仔只係2079.5添,對大魚大肉嘅強國人嚟講,濕碎啦! 嗰晚係咁嘅,12個人點咗牛小排呀雪花牛呀羊肉呀,最初8個人先到場,其餘4個人之後到場,期間出出入入食吓煙呀吹吓水咁,最後個個走晒,更奇嘅係啲店員又真係俾佢哋走喎,單都冇埋到㗎!據呢間火鍋店史大華嘅店員講返,呢班操重口音嘅陸客,食食吓仲話「來台灣3天都在吃肉,真的吃到好怕。」 食咗霸王餐,店主梗係要報警追究,派出所警員即刻睇老閉,先搵到班陸客搭車走人返咗下榻飯店嘅地址,仲聯絡到帶團嘅導遊,不過呢班陸客已經離咗境搭埋飛機返強國喇!喺台灣出晒新聞,網友又話呢班強國客肯定係食霸王餐,炒到件事咁大單,班陸客先知出事! 最後導遊通知咗班陸客,佢哋就越洋轉帳返筆錢俾導遊,等導遊再去火鍋店度找數,班陸客仲錄咗段道歉語音俾店家,堅稱係「一場誤會」咁話喎!收咗錢起碼叫和氣收場啦,店主都即刻喺fb出po話希望事件告一段落喇,不過當店主想撤告,警方就話因為「控告詐欺」不能撤銷,依法都係要完成文書流程先得喎!係咪盞搞呢你話?